22 lutego – urodziny księdza wikarego

Czcigodny Księże Michale,

życzymy Ci abyś przez całe swoje życie
podążał z ufnością za Panem.
Wszystko, co Ksiądz robi, niech czyni
z młodzieńczą pasją, którą widzimy w księdzu,

którą  roztacza ksiądz wokół.

Życzymy radości z spotykanych ludzi,

a Księdza serce niech przepełnia miłość,
którą dzieli się z potrzebującymi.
Niech pielęgnuje Ksiądz w sobie uśmiech,
nie zatraca nigdy poczucia humoru.
Stara się słuchać bardziej Boga niż ludzi,
a On pokaże Księdzu Prawdę
i obdarzy swoim błogosławieństwem,

Jesteśmy zawsze z księdzem i pamiętamy w modlitwach.

Msza św. w intencji ks. Michała zostanie odprawiona

w piątek 22 lutego o godz. 17.00