Pomagamy naszym Misjonarzom

W dniach 22-29 lipca 2018 będzie obchodzony 19. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżnych -będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich.

Na pomoc MIVA Polska jak co roku czeka bardzo wielu misjonarzy. Z różnych zakątków świata odbieramy prośby telefoniczne, mailowe, listowne. Przybywają też do biura MIVA Polska osobiście  szukając wsparcia i pomocy w zakresie tak newralgicznym, jakim są środki transportu w ich misyjnej codzienności. Tylko w tym roku gościliśmy w naszym biurze w Warszawie ponad 100 misjonarzy i misjonarek. Nasza pomoc zależy od środków i funduszy, które posiadamy. Ufamy, że dzięki groszom za bezpieczne podróże i ludzkiej życzliwości i pomocy nie zostawimy żadnego potrzebującego misjonarza bez pomocy. Każdy pojazd dla misjonarza jest na wagę złota!

Czym jest MIVA

MIVA – Mission Vehicle Association
(niem. Missions-Vekehrs-Arbeitsgemeintschaft) znaczy
Stowarzyszenie/Organizacja na rzecz misyjnych środków transportu.

Motto MIVA brzmi: Obviam Christo czyli Niesiemy Chrystusa

  • na ziemi
  • na wodzie
  • w powietrzu

Celem działania MIVA Polska jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu oraz ujednolicenie różnych działań w tym zakresie na terenie kraju. Zajmuje się również promocją dzieła misyjnego pracy polskich misjonarz, a także wspiera działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach propagując model kierowcy – chrześcijanina (patrz 10 Przykazań dla Kierowców MIVA Polska). Prowadzi współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami w realizacji swoich zadań.

MIVA Polska powstała w 2000 roku – w roku Wielkiego Jubileuszu i działa jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Misjonarze polscy pracujący w ponad 90 krajach świata (przeważnie Trzeciego Świata) potrzebują naszej pomocy w zakupie różnych środków transportu: samochodów (terenowych), motocykli, rowerów, łodzi, silników do łodzi, traktorów a nawet zwierząt pociągowych. Odpowiednie, sprawne i bezpieczne środki transportu są bardzo ważne w pracy misjonarzy, bo pomagają w:

  • docieraniu do odległych kościołów i kaplic i prowadzeniu  regularnej pracy duszpasterskiej w wielu oddalonych od  siebie i trudno dostępnych miejscach;
  • transporcie chorych i potrzebujących pomocy; 
  • niesieniu pomocy charytatywnej i medycznej; 
  • budowach kaplic, kościołów,  przedszkoli i szkół; 
  • ratowaniu ludzi w czasie klęsk żywiołowych czy wojny.

Pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie misyjnych środków transportu MIVA Polska organizuje co roku poprzez Akcję św. Krzysztof.

 

Składamy podziękowanie wszystkim, którzy pomagają polskim misjonarzom głosić Ewangelię na krańcach świata!

                                                                                                        podano za stroną:  http://www.miva.pl