58 Światowy Dzień Modlitw o Powołania

25 kwietnia br. obchodzimy IV. Niedzielę wielkanocną zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza podczas której przypada 58 Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który będzie przebiegał od 25 kwietnia do 1 maja pod hasłem “Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.
Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony co roku w IV Niedzielę Wielkanocną, to inicjatywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.
Światowy Dzień Modlitw o Powołania po raz pierwszy był obchodzony 12 kwietnia 1964 r. Co roku z okazji tego Dnia papież kieruje do wierzących swoje orędzie. W polskich diecezjach i parafiach organizowane są w tym czasie spotkania modlitewne w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, a także dyskusje i konferencje poświęcone tematowi powołania.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    podano za www.ekai.pl

 

W naszych modlitwach pamiętajmy o kapłanach których znamy i których znaliśmy a już odeszli do Pana.

Modlitwa jest im bardzo potrzebna – prosimy niech:

żyjącym Pan ześle Ducha Świętego i obdarzy ich swoimi łaskami potrzebnymi do prowadzenia Żywego Kościoła,

zmarłych kałanów niech Pan przyjmie do swojego Królestwa w niebie.

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie.