Alleluja, Chrystus Zmartwychwstał !!!

Radujmy się bo Pan Zmartwychwstał. Po 40 dniach postu, krwawym pocie w Getssemani, drodze krzyżowej i śmierci w Wielki Piątek – RADOŚĆ WYPEŁNIA SERCA NASZE  – Chrystus Zmartwychpowstał i jest z nami.

Niech te święta będą kolejną okazją do podzielenia się tą radością z najbliższymi, radości i miłości na ten czas Wielkanocny i kolejne dni naszego wędrowania z Bogiem.