Dni modlitw o urodzaje

Dni Krzyżowe obchodzone są w poniedziałek, wtorek i środę przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok. roku 470 biskup diecezji Vienne – Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny.
Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wówczas, idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych.

Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące.

W naszej parafii z modlitwą o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o dobre urodzaje wyruszymy w poniedziałek do kaplicy na skrzyżowaniu ul. Wspólnej i Kochanowickiej, we wtorek do kaplicy Podwyższenia Krzyża Św. i w środę do krzyża przy ul. Kochanowickiej.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w procesjach do naszych kaplic i krzyży.