Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to modlitewne zobowiązanie podjęte
przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem
w łonie matki wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez okres 9
miesięcy. Ufamy, że pokorną i wytrwałą modlitwą wyprosimy u
Wszechmocnego Boga łaskę ocalenia istniejącego już życia i
doczekamy czasów, w których każde poczęte dziecko będzie
przyjmowane z radością i miłością.
Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.
Postanowienia dodatkowe Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) są
uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie
widziane i praktykowane, ponieważ często stanowią potrzebę
większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask
u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecznie i
do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie
praktyki.
Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania
adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową
Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć
spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W
wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcje kontynuować,
przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego w Polsce i w związku z tym
podjętymi środkami ostrożności w Diecezji Gliwickiej przyrzeczenie
może być złożone prywatnie przed Krzyżem lub obrazem świętym w
miejscu zamieszkania. ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI”

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno
i przyrzekam, że od dnia …..……………. biorę w duchową
adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego
życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen.

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
  •  jedna Tajemnica Różańca Świętego
  •  moje dobrowolne postanowienia
  •  oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”, którą teraz po
raz pierwszy odmówię

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię
z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka
Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w
intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w
niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj
rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.