„Idźcie i głoście”

W IV niedzielę wielkanocną 7 maja, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, w Kościele obchodzony będzie 54. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który przebiegnie pod hasłem „Idźcie i głoście”.

Bp Solarczyk – delegat KEP ds. powołań – podkreślił, że kwestia powołania to tajemnica wiary, która dokonuje się w dialogu człowieka z Bogiem. Nie zależy ona zatem od skutecznego marketingu, ale od tego, na ile młodzi ludzie będą dojrzali i na ile spotkają w swoim życiu Chrystusa, z którym wejdą w głęboką relację. Tylko wówczas bowiem będą w stanie poznać zarówno swoje pragnienia oraz usłyszeć Boże zaproszenie – zwrócił uwagę.

Przywołując przykład Apostołów powiedział, że tym, co jest w stanie pomóc młodym spotkać Boga jest świadectwo wiary innych, zwłaszcza ich najbliższych: rodziców, dziadków czy rodzeństwa oraz tych, którzy kroczą już drogą konkretnego powołania w służbie Panu i Kościołowi. – Ten, kto rzeczywiście spotkał w swoim życiu Chrystusa i doświadczył Jego miłości, nie jest w stanie zatrzymać tego tylko dla siebie, o czym przypomina nam Ojciec Święty. Stąd od naszej wiary i wierności Bogu zależy wiara młodego pokolenia – stwierdził duchowny.

Przyznał, że poważny wpływ na kształtowanie młodzieży ma również społeczeństwo. – Nie można nie docenić jego roli, biorąc pod uwagę chociażby szybki dostęp do szeroko rozumianej informacji. W związku z tym wszyscy dziś jesteśmy w jakimś stopniu odpowiedzialni za kwestię powołań – chociażby poprzez to, co mówimy i jak żyjemy. Obchodzony zatem w Kościele Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który w Polce rozciągnięty jest na cały tydzień, to okazja zarówno do uświadomienia sobie swojej roli, jak i podjęcia konkretnej modlitwy – podkreślił bp Solarczyk.

Zgodnie z danymi statystycznymi z września 2016 r, najwięcej kandydatów zgłosiło się do Wyższego Seminarium Duchownego w diecezji tarnowskiej – 36. Drugie miejsce zajął Poznań i Katowice, gdzie zgłosiło się ich po 20. Z kolei najmniej chętnych było w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, sosnowieckiej, gnieźnieńskiej, elbląskiej i bydgoskiej.

Wśród męskich instytutów życia konsekrowanego największym zainteresowaniem młodych z Polski cieszył się zakon franciszkanów, gdzie zgłosiło się 30 kandydatów i zakon dominikanów, gdzie było 27 chętnych do postulatu, a także franciszkanie konwentualni z 24 kandydatami. Nieco mniej w ub. roku mieli kapucyni (19) oraz jezuici salezjanie (po 18). Łącznie w Polsce jest 1633 zakonników, w tym na pierwszym roku formacji 181, zaś w nowicjacie 234.

Jeśli chodzi o zgromadzenia żeńskie czynne, to obecnie w kraju jest 18 tys. 195 sióstr w 104 instytutach. W roku ubiegłym do postulatu zgłosiło się 211 kandydatek, zaś formację w nowicjacie kontynuuje 220.

W Polsce są też 83 żeńskie klasztory kontemplacyjne należące do 13 rodzin zakonnych. Żyją w nich 1303 mniszki, w tym najwięcej u karmelitanek (28 domów), bernardynek (9 domów) oraz klarysek od Wieczystej Adoracji (8 domów).

                                                                                                                       podano za: www.ekai.pl

 

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 54 Światowy Dzień Modlitw o Powołania – kliknij tutaj 🙂