INFORMACJE O SPRAWOWANIU MSZY ŚW.

INFORMACJE O SPRAWOWANIU MSZY ŚW. W NAJBLIŻSZE NIEDZIELE (OD 26 KWIETNIA) W KOŚCIELE W KOCHCICACH

(w oparciu o wytyczne władz państwowych i biskupa gliwickiego)

1/ Nadal w mocy jest dyspensa biskupa gliwickiego od obowiązku niedzielnej mszy św. (ktoś kto nie uczestniczy w mszy św. w niedziele nie popełnia grzechu). Dlatego zachęca się do ewentualnego pozostania w domach w szczególny sposób osoby starsze i łączenia się w modlitwie poprzez transmisje mszy św. w TV i radio.

2/ W naszym kościele w Kochcicach od niedzieli 26 kwietnia msze św. sprawowane są o godz. 8.00, 10.00, 11.30 i 15.00 (nie ma mszy w Pawełkach).

3/ Do kościoła może wejść jednorazowo tylko 16 osób, które siadają w miejscach zaznaczonych kartkami. (pozwolić zająć te miejsca bliskim, którzy zamówili intencję mszy św.) Pozostali, którzy chcą wziąć udział w liturgii mogą to uczynić na zewnątrz pozostając w bezpiecznych odległościach od siebie.

4/ Wszystkich za wyjątkiem celebransa sprawującego liturgię obowiązuje nakaz założenia maseczki na usta i nos.

5/ Komunii św. udziela się na rękę (najpierw osoby będące w kościele, następnie kapłan wyjdzie udzielić komunii św. będącym na zewnątrz). Można przyjąć komunię św. po uprzednim żalu za grzechy z miłości do Boga (tzw. żal doskonały) z duchową obietnicą wobec Boga i swojego sumienia, że w dogodnym czasie przystąpi się do spowiedzi indywidualnej.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     ks. Proboszcz