INFORMACJE O UCZESTNICTWIE W LITURGII W CZASIE EPIDEMII

INFORMACJE

O UCZESTNICTWIE 

W LITURGII MSZY ŚW.

I NABOŻEŃSTW

W KOŚCIELE W KOCHCICACH

W CZASIE EPIDEMII

(w oparciu i wytyczne władz państwowych i biskupa gliwickiego)

obowiązuje od niedzieli 17 maja

1/ Nadal w mocy jest dyspensa biskupa gliwickiego od obowiązku niedzielnej mszy św. (ktoś kto nie uczestniczy w mszy św. w niedziele nie popełnia grzechu). Dlatego zachęca się do ewentualnego pozostania w domach w szczególny sposób osoby starsze i łączenia się w modlitwie poprzez transmisje mszy św. w telewizji i radio.

2/ W naszym kościele w Kochcicach od niedzieli 26 kwietnia msze św. sprawowane są o godz. 8.00, 10.00, 11.30 i 15.00

3/ Do kościoła może wejść jednorazowo 26 osób, które siadają w miejscach zaznaczonych kartkami. (pozwolić zająć te miejsca bliskim, którzy zamówili intencję mszy św.) Pozostali, którzy chcą wziąć udział w liturgii mogą to uczynić na zewnątrz pozostając w bezpiecznych odległościach od siebie.

4/ Wszystkich za wyjątkiem celebransa sprawującego liturgię obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

5/ Komunii św. udziela się na rękę.

 

ks. Proboszcz