Jubileusz Benedykta XVI

Papież senior Benedykt XVI obchodzi dzisiaj swoje 90 urodziny. Pamiętajmy w modlitwach również w Jego intencji.

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w małej wiosce Marktl nad rzeką Inn, na terenie biskupstwa Passau w Górnej Bawarii. Od dziecka Joseph interesował się Kościołem i liturgią, pełnił posługę ministranta, a zobaczywszy w katedrze monachijskiej arcybiskupa, miał powiedzieć, że też chce kiedyś zostać kardynałem…

Po wojnie wrócił do seminarium, w wieku 19 lat zdał maturę i w 1946 r. rozpoczął studia teologiczne i filozoficzne w Monachium. W 1951 r. został razem ze swoim trzy lata starszym bratem wyświęcony na księdza. Kariera naukowa ks. Josepha Ratzingera potoczyła się błyskawicznie. Już w wieku 27 lat obronił doktorat z teologii, uzyskując najwyższą ocenę summa cum laude, cztery lata późnił uzyskał habilitację. Stał się znanym wykładowcą dogmatyki oraz teologii fundamentalnej.

Rok 1977 przyniósł mu wielkie zmiany. Joseph Ratzinger był cenionym na całym świecie naukowcem, gdy w ciągu kilku miesięcy został arcybiskupem Monachium i otrzymał nominację kardynalską. Cztery lata później papież Jan Paweł II powołał go na stanowisko prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

Kard. Ratzinger przeniósł się do Rzymu, stając się jednym z najbliższych współpracowników papieża Jana Pawła II. Tak było aż do śmierci polskiego papieża, po której konklawe z 2005 r. wybrało kard. Ratzingera na 264 następcę św. Piotra. Przyjął imię Benedykt XVI.  

W 2013 r. zrezygnował z urzędu.

 

Áåíåäèêò XVI (ïàïà ðèìñêèé)