Kongres Eucharystyczny Diecezji Gliwickiej

Modlitwa Kongresu Eucharystycznego Diecezji Gliwickiej

Ojcze Niebieski,  źródło życia i świętości!

Ześlij nam Ducha Świętego, abyśmy coraz bardziej  miłowali Chrystusa obecnego w Eucharystii,  który każdego dnia zapewnia nas:

„Ja jestem z wami”.

Spraw Ojcze, aby czas Kongresu Eucharystycznego  służył odnowie duchowej naszej diecezji –

pogłębianiu wiary w żywą obecność Chrystusa i odkrywaniu piękna wspólnoty zgromadzonej na modlitwie.

Prosimy, aby nasze siostry i nasi bracia,  którzy z różnych powodów, czasem bardzo bolesnych, oddalili się od Eucharystii,

powrócili do Chrystusa i do naszych wspólnot.

Daj nam serca otwarte, abyśmy potrafili Chrystusa spotkać, miłować i służyć Mu,

nie tylko na Eucharystii i adoracji, ale także w drugim człowieku, szczególnie chorym, starszym i samotnym.

Prosimy o to przez wstawiennictwo patronów Kongresu Eucharystycznego:  św. Jana Pawła II i bł. Carla Acutisa.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.