ks. Michał zostaje Proboszczem !!!

Na spotkaniu, które odbyło się piątek 31 maja 2019 r. w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Bp Andrzej Iwanecki, wikariusz generalny, wręczył dekrety ustępującym i powoływanym do nowej parafii proboszczom.

Wśród nich znalazł się nasz ks. Michał 🙂 !!!

„ks. Michał Nicpoń – wikary parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kochcicach mianowany proboszczem parafii św. Barbary w Zabrzu”

Zżyliśmy się z nim, słuchaliśmy jego kazań, wspólnie przeżywaliśmy chwile radosne i dzieliliśmy się z nim swoimi troskami. To on nas pocieszał, słuchał nas i dawał wskazówki do dalszego działania. Jeździł z nami na pielgrzymki te autokarowe i rowerowe …

Tego wszystkiego będzie nam księże Michale brakowało … ale rozumiemy, że Bóg ma wobec Ciebie inne plany. Postawił Cię jako Proboszcz na nowej parafii – teraz będziesz w Zabrzu u św. Barbary.

Niech Twoje dobre słowo wspiera nowych parafian. Duch Święty niech prowadzi Cię i obdarza potrzebnymi darami a Matka Najświętsza wyprasza łaski i siłę na nowej kapłańskiej drodze.

Dziękujemy za wszystko i mamy nadzieję, że jeszcze odwiedzisz Kochcice i wspominać będziesz nas z sympatią.