Modlitwa na Wigilię

Gdy wszyscy są już zgromadzeni przy stole, w postawie stojącej, zaczynamy od uroczystego zapalenia świecy. Ten, kto ją zapala, może przy tym wypowiedzieć słowa: „Światło Chrystusa”, a pozostali mogą odpowiedzieć: „Bogu niech będą dzięki”.
Następnie wszyscy robią znak krzyża, mówiąc: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kolejnym elementem wigilijnej modlitwy jest zapowiedź Ewangelii. Jej celem jest przypomnienie, że kolacja wigilijna jest spotkaniem z okazji narodzin Jezusa. Można przeczytać początek 9 rozdziału Księgi Izajasza, skorzystać z przygotowanej przez parafię lub diecezję modlitwy lub swoimi słowami zaprosić do słuchania biblijnej historii o narodzeniu Jezusa.
Modlitwa przed Ewangelią w Wigilię:
Następnie zostaje odczytana Ewangelia.
Najczęściej podczas wigilijnej kolacji czytamy fragment Ewangelii według św. Łukasza, a dokładnie – Łk 2, 1-10 (zaczyna się od słów: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie”)
Po uroczystym przeczytaniu fragmentu Ewangelii następuje wspólna modlitwa, przypominająca modlitwę wiernych podczas mszy. Można się nią podzielić i każde wezwanie może czytać inna osoba, a wszyscy obecni odpowiadają: wysłuchaj nas, Panie.
 
Prowadzący modlitwę: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy, że posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:
– udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie
– obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem. Ciebie prosimy…
– wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij tej świętej nocy Dobrą Nowiną. Ciebie prosimy…
– naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy…
 
Módlmy się słowami, których nauczył nas Jezus. Ojcze nasz…
 
Panie Boże, ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Później odmawiamy modlitwę przed podzieleniem się opłatkiem. Może brzmieć tak:
A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając nasze serca we wzajemnej miłości, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami.
Można też własnymi słowami zachęcić do okazania sobie życzliwości, powiedzenia dobrych słów, pojednania się przy okazji składania sobie życzeń.  
 

 

podano za www.deon.pl