Niedziela Pasyjna

W liturgii przeżywamy Piątą Niedzielę Wielkiego Postu zwana Niedzielą Pasyjną. W kościołach zakrywane są krzyże i obrazy, które pozostają zasłonięte aż do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Zwyczaj zasłaniania krzyża w Kościele w Wielkim Poście jest ściśle związany ze średniowiecznym zwyczajem zasłaniania ołtarza. Począwszy od XI wieku, wraz z rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu, w kościołach zasłaniano ołtarze tzw. suknem postnym. Było to nawiązanie do wieków wcześniejszych, kiedy to nie pozwalano patrzeć na ołtarz i być blisko niego publicznym grzesznikom. Na początku Wielkiego Postu wszyscy uznawali prawdę o swojej grzeszności i podejmowali wysiłki pokutne, prowadzące do nawrócenia. Zasłonięte ołtarze miały o tym ciągle przypominać i jednocześnie stanowiły post dla oczu.