Obraz do nowego kościoła

Najświętsze Serce Jezusa

obraz olejny autorstwa włoskiego malarza Pompeo Batoniego z 1760, znajdujący się w rzymskim kościele Il Gesù. Obraz jest pierwowzorem dla wszystkich późniejszych malowideł przedstawiających Serce Pana Jezusa, charakterystycznych dla świątyń katolickich. Znajduje się on w kościele Il Gesù w Rzymie. Obraz powstał w oparciu o objawienia św. Małgorzaty Marii Alacoque z 1673. Jezus miał ukazać się zakonnicy podczas rekolekcji poprzedzających obłóczyny. Zbawiciel nakazał szerzenie kultu swego Serca. W 1765 papież Klemens XIII ustanowił święto Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Kopia tego obrazu w wymiarach 250×158 będzie malowana dla ołtarza w nowym kościele.

Jeżeli chcesz wesprzeć zakup obrazu na ołtarz główny naszego nowego kościoła – skontaktuj się z ks. proboszczem.