Obrazy do nowego kościoła

W galerii NazArt w Nazarecie

powstają obrazy do bocznych ołtarzy nowego kościoła. Obrazy są autorstwa Eliasa Akleha.

Jeden przedstawia scenę zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie i umieszczony będzie wraz z ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy w lewym ołtarzu maryjnym

Drugi obraz przedstawia św. Józefa przy pracy, któremu przyświeca światłem mały Jezus. Obraz wraz z ikoną umieszczony będzie w prawym ołtarzu poświęconym św. Józefowi

Fundatorem obrazów jest brat Franciszek Chmiel z Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego (Bonifratrzy) posługujący w szpitalu w Nazarecie, a pochodzący z parafii w Lisowie.