Pamiętacie – to było 40 lat temu

40 lat temu … 16 października 1978 roku dowiedzieliśmy się że Kościół ma nowego papieża.

Polak – kardynał Karol Wojtyła został wybrany przez konklawe na 264 papieża. Wszyscy pamiętamy naszego Papieża:  Jego słowa, uśmiech, śpiew i modlitwy. To on Święty Jan Paweł II rozpoczął spotkania młodzieży, które teraz nadal gromadzą wielu młodych.

Przypomnijmy sobie Jego słowa z homilii na Westerplatte, które skierował właśnie do młodych:

„Trzeba bardziej być, niż więcej mieć”, „Samo więcej mieć nigdy nie może zwyciężyć”

Pamiętajmy o tym i o innych wspaniałych wskazówkach, które od Niego usłyszeliśmy.