Pawełki

Numer konta bankowego na remont kościoła w Pawełkach

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 90 82881014 2001 0133 2102 0002

Kościół w Pawełkach - obecnie

Kościół w Pawełkach - dawniej

Początki kościółka pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Pawełkach wiążą się z działalnością jednego z właścicieli Kochcic – hrabiego Ludwika Karola von Ballestrema. Na przełomie XIX i XX wieku założył on w uroczysku Brzoza uprawę ozdobnego krzewu – różanecznika katawbijskiego, którego okazy trafiały z czasem do parku pałacowego. W pobliżu, nad stawem Nowa Brzoza, wzniósł dla wygody swojej i gości drewniany dworek myśliwski (około 1900 roku) oraz w 1928 r. kaplicę poświęconą patronowi myśliwych – św. Hubertowi. W latach pięćdziesiątych władze przeniosły dworek do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, gdzie służył jako restauracja „Łania” i po pewnym czasie... spłonął. Kaplicę uratowali mieszkańcy Pawełek, przenosząc ją potajemnie do swojej wioski w 1956 roku. Organa administracyjne nałożyły na nich za to dotkliwą karę w wysokości 6 tys. ówczesnych zł! Na nowym miejscu świątynia otrzymała nowe wezwanie – Matki Bożej Fatimskiej. Budynek spotkały również pewne zmiany w wyglądzie zewnętrznym. Obecnie jest to kościół orientowany, zbudowany z drewnianych bali na zrąb, z krótką nawą zamkniętą trójbocznym prezbiterium. Dawną strzechę zastąpiła dachówka ceramiczna. Od strony południowej znajduje się nieduża zakrystia, od zachodu – kruchta. Sygnaturkę wieńczy blaszany hełm. W skromnym wnętrzu centralne miejsce zajmuje ołtarz główny z obrazem