Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców 2024

Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej odbędzie się tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja czyli w tym roku w Dzień Matki – 26 maja pod hasłem: „Jestem w Kościele”. Ponownie Kalwaryjskie Wzgórze zapełni się pielgrzymami z całej Polski.

Pielgrzymki stanowe mają niezwykle bogatą historię. Nie bez przyczyny mówi się, że Piekary są duchową stolicą Śląska, a Matka Boża Piekarska czczona jest jako Matka Miłości i Sprawiedliwości Społecznej. Do Piekar Śląskich pielgrzymowali goście, wśród których byli m.in. kardynałowie Stefan Wyszyński, Franciszek Macharski i Józef Glemp. W latach 1965-1978 Słowo Boże na Kalwarii głosił także Karol Wojtyła.

Program Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców:

8.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30 – Modlitwa różańcowa.
9.30 – Procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię. Powitanie pielgrzymów. Słowo abp. Adriana Galbasa, metropolity katowickiego
11.00 – Msza św. pod przewodnictwem i z homilią abp. Wojciecha Polaka, prymasa Polski
13.45 – Godzina ewangelizacyjna.
15.00 – Nabożeństwo majowe pod przewodnictwem bp. pomocniczego archidiecezji krakowskiej Roberta Chrząszcza.

16.00 – Procesja do bazyliki piekarskiej. Zakończenie pielgrzymki.