Pierwsza niedziela Adwentu

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent – okres radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa i nowy rok liturgiczny w Kościele. Adwent, którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego „przyjście”, obejmuje okres czterech tygodni przed świętami Bożego Narodzenia.

W tym roku okres Adwentu trwać będzie trochę krócej bo 3 pełne tygodnie – od 02 grudnia do 23 grudnia gdzie będziemy świętować 4 niedzielę Adwentu. A już w poniedziałek 24 czeka nas wigilia Bożego Narodzenia.

Teksty liturgiczne w tym czasie ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza.

W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, odprawiane są Roraty, czyli Msze św. ku czci Matki Boskiej, sprawowane w naszej parafii o godzinie 17.00 od poniedziałku do piątku. Zapraszamy na nie wszystkich parafian a szczególnie dzieci i młodzież.

Nie zapomnijmy o lampionach … 🙂

Niech ten Adwent będzie czasem przygotowania Panu drogi do tych, do których nie mógł on dotychczas dotrzeć – mówi ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz z diecezji drohiczyńskiej.

– Skoro św. Jan Chrzciciel przybył i przez czas Adwentu przypominamy, jak on przygotowywał drogę Panu w ludzkich sercach i umysłach, i nadal to czynił już jako święty z Nieba, tak samo i my apelujemy, aby Adwent był czasem, kiedy staramy się przygotowywać drogę Panu do tych, do których przedtem nie mógł dotrzeć, ponieważ były różne przeszkody. Żeby ci ludzie byli w stanie uczestniczyć w tej pięknej przygodzie, jaka została opisana w dziejach zwłaszcza ewangelicznych, a która jest przygodą najpiękniejszą, jaką może sobie wyobrazić każdy z nas. Ona daje nam okazje do spotykania się coraz głębiej i szczerzej z osobą Jezusa Chrystusa – wskazuje ks. bp.

Czas Adwentu kończy się w wigilijny wieczór, 24 grudnia. W liturgii tego okresu dominować będzie kolor fioletowy. Wyjątkiem jest trzecia niedziela Adwentu, nazywana niedzielą radości, podczas której szaty liturgiczne mogą być – wyjątkowo – koloru różowego. Teksty liturgii będą wówczas przepełnione radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi.