Podziękowania od MIVA Polska

Pamiętamy wszyscy jak na św. Krzysztofa organizowana była zbiórka 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy. 

Otrzymaliśmy podziękowania za wsparcie jakiego udzieliliśmy misjonarzom poprzez zbiórkę pieniędzy na zakup środków transportu.

Dobroć każdego z nas przyczynia się do wsparcia potrzebujących misjonarzy na świecie.

Bóg zapłać

z uwagi na słabą jakość skanu, pismo z podziękowaniami będzie również wywieszone w gablotce.