Bierzmowanie

Kan. 879 - Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.

Kan. 889 - § 1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.

Kan.892 - Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan.893 - § 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan.874. (patrz chrzest św.)

§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

Do sakramentu bierzmowania należy przygotować się:

a) przez uczestnictwo w katechezie szkolnej

b) przedstawić metrykę Chrztu Świętego.

c) przez uczestnictwo w spotkaniach przy parafii przygotowujących do sakramentu (trzyletnie przygotowanie w klasach gimnazjalnych)

d) przez uczestnictwo w mszach św. niedzielnych i szkolnych, a także w nabożeństwach w roku liturgicznym (np. październik – różaniec św.; grudzień – roraty)