Spowiedź i Komunia Święta

Kan. 913 - § 1. Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.

Kan. 914 - Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane.

Pierwsza Spowiedź św. w sobotę 20 maja 2023 r. o godz. 11.00
Uroczystość I Komunii Świętej - niedziela  21 maja 2023 r. o godz. 11.00

 

Do I Komunii Św. przygotowują się dzieci klasy III wraz z rodzicami przez:

a) udział w katechezie szkolnej,

b) udział w mszach św. niedzielnych i szkolnych, nabożeństwach w roku liturgicznym np. październik – różaniec św.; grudzień – roraty,

c) udział rodziców w comiesięcznych spotkaniach duszpastersko – modlitewnych.