Święci Hiacynta i Franciszek Marto

Dzisiaj 13 maja 2017 roku w setną rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie, papież Franciszek kanonizował błogosławione rodzeństwo: Hiacyntę i Franciszka Marto. to im oraz Łucji Dos Santos ukazywała się Matka Boża.

– Ogłaszam Franciszka Marto i Hiacyntę Marto świętymi – powiedział dzisiaj papież Franciszek podczas uroczystej mszy kanonizacyjnej ku radości tłumu wiernych. W uroczystości w sanktuarium w Fatimie uczestniczyły setki tysięcy ludzi z całego świata.

Obecnie wierni – dzieci, młodzież i dorośli – mogą znaleźć w osobach Franciszka i Hiacynty Marto wspaniałe przykłady przeżywania wiary w sposób pełny, odpowiedzialny i heroiczny, co stanowi zachętę do prowadzenia lepszego życia chrześcijańskiego. Przez tę beatyfikację Kościół: „proponuje wiernym, by naśladowali, czcili i wzywali postacie mężczyzn i kobiet, które odznaczały się miłością i innymi cnotami ewangelicznymi”Tak jak Franciszek i Hiacynta. Te dzieci stają się orędownikami.

Kościół przyznaje dzieciom zdolność i moc wstawiennictwa u Boga. Papież Jan Paweł II w Liście do dzieci pisze: „Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka! Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych: modlić się z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do Boga tak, jak czynią to dzieci. (…) pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie”. Jeżeli takie uznanie zyskują żyjące dzieci, o ile więcej możemy oczekiwać od wstawiennictwa dzieci, które Kościół ogłasza świętymi!

                   ********************************************************************

Podczas sześciu spotkań przed stu laty Matka Boska prosiła ludzi o nawrócenie, pokutę i modlitwę różańcową, wyjawiła także dzieciom trzy tajemnice. Pierwsza z nich to wizja piekła, do którego trafiają po śmierci grzesznicy, druga była zapowiedzią końca I wojny światowej i wybuchu kolejnej, II wojny, a także przepowiednią głodu i prześladowań na świecie. Łucja przekazała również potem, że Maryja zaapelowała także o „nawrócenie się Rosji”. Z kolei trzecia, najpilniej strzeżona tajemnica została przekazana w kopercie Watykanowi i odczytana przez papieża Jana XXIII dopiero w 1958 r., a następnie ukryta w tajnych archiwach. Światu przedstawił ją dopiero Jan Paweł II. Ostatnia tajemnica jest bowiem uznawana za zapowiedź zamachu na życie Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 r. na Placu Św. Piotra w Rzymie. Matka Boska mówiła bowiem m.in. o białym kapłanie, który ginie od kul z broni palnej i strzał. Jan Paweł II twierdził, że swoje ocalenie zawdzięcza właśnie Matce Boski Fatimskiej, a kulę, która w niego trafiła, przekazał sanktuarium w Fatimie. Znajduje się ona w koronie figury Matki Boskiej. To św. Jan Paweł II beatyfikował również Franciszka i Hiacyntę.