Tydzień Misyjny 21-27.10.2018 r.

W tym roku Tydzień Misyjny będzie przebiegał pod hasłem: „Pełni Ducha i posłani”.
Szczególnym czasem, aby ożywić w sobie świadomość, iż Duch Święty napełnia nas i posyła, włączając nas w misję Kościoła, jest Tydzień Misyjny. Ufamy, że działanie Ducha Świętego, który ożywia, pociesza, jednoczy, inspiruje i posyła pomoże nam i naszym wspólnotom owocnie przeżyć ten bardzo ważny czas i z nowym zapałem i radością włączyć się w dzieło misyjne Kościoła.

Tematem papieskiego orędzia na Światowy Dzień Misyjny, w związku z trwającym synodem na temat młodzieży są słowa: „Wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię”.

Jeżeli chcecie zapoznać się z papieskim orędziem na Światowy Dzień Misyjny kliknij tutaj