Urodziny ks. Biskupa Ordynariusza Jana Kopca

Nasz biskup diecezjalny Jan Kopiec obchodzić będzie swoje 71 urodziny.

Urodził się 18 grudnia 1947 roku w Zabrzu. W roku 1965 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia prezbiteratu udzielił mu 30 kwietnia 1972 roku w katedrze opolskiej biskup Franciszek Jop.

Po uzyskaniu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz, wpierw w latach 1972–1974 w parafii św. Franciszka w Zabrzu, a następnie w latach 1974–1978 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy.


5 grudnia 1992 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji opolskiej ze stolicą tytularną Cemerinianus. Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1993 w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Konsekratorem był papież Jan Paweł II. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Crux Christi – spes nostra” (Krzyż Chrystusa – nadzieja nasza).

29 grudnia 2011 papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezjalnym diecezji gliwickiej. Ingres do katedry gliwickiej odbył 28 stycznia 2012.


W ramach Konferencji Episkopatu Polski został członkiem Rady Naukowej, Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego, Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, Zespołu ds. Sanktuariów Konferencji Episkopatu Polski, a także delegatem ds. Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.

Księdzu biskupowi życzymy radości z pełnionej służby Bogu. Dużo zdrowia, wsparcia ze strony Kurii – księży, świeckich oraz od najbliższych jego sercu. Niech Duch Święty obdarza go potrzebnymi darami a Matka Najświętsza wyprasza łaski u Swojego syna Jezusa Chrystusa.