Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu

“Modlitwa przed Chrystusem Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie przedłuża zjednoczenie z Nim, które wierni osiągnęli w Komunii świętej, i odnawia przymierze, pobudzające ich do zachowywania w życiu i obyczajach tego, co przez wiarę i sakrament otrzymali w sprawowaniu Eucharystii”

W sobotę 13 października w naszym kościele parafialnym będziemy mogli adorować Chrystusa podczas Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Poniżej przedstawiamy godziny adoracji dla mieszkańców z poszczególnych ulic:

  9.00 – 10.00 – ul. Wspólna

10.00 – 11.00 – ul. Kochanowicka i Jawornicka

11.00 – 12.00 – ul. Parkowa i Szkolna

12.00 – 13.00 – ul. Polna, Lubliniecka i Rolna

13.00 – 14.00 – ul. Stawowa, Cegielniana i Dolna

14.00 – 15.00 – ul. Słoneczna, Pogodna i Cicha

15.00 – 16.00 – ul. Zielona

16.00 – 17.00 – ul. Zamkowa, Ogrodowa i Tartaczna

Serdecznie zapraszamy do udziału w modlitwie.