Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

2 października obchodzimy wspomnienie obowiązkowe Świętych Aniołów Stróżów. I choć zapewne bardziej pamiętamy o nich przy odmawianiu pacierza w dzieciństwie, oni towarzyszą nam przez całe życie, chroniąc nas i pomagając nam przezwyciężać pokusy.

Aniołowie to bezcielesne, niematerialne duchy podzielone według hierarchii na trzy grupy: Serafini, Cherubini oraz Trony. Są obdarzone inteligencją, siłą woli i pięknością. Wyraz “anioł” pochodzi od greckiego słowa „angellos” i oznacza „zwiastuna, posłańca”, co wskazuje, że głównym zadaniem tych duchów oprócz wychwalania Stwórcy, jest pośredniczenie między Bogiem a ludźmi w roli opiekunów. Aniołowie Stróżowie chronią nas przed atakami złych duchów, starają się, byśmy nie zboczyli z dobrej ścieżki, pomagają nam podnieść się z upadku, dodają odwagi, posuwają dobre myśli, zanoszą nasze modlitwy do Boga, a przede wszystkim są z nami w chwili śmierci.

Fakt istnienia aniołów jest dogmatem i ma swoje uzasadnienie w Piśmie Świętym.W Starym Testamencie czytamy m.in. jak: anioł bronił wejścia do Raju (Rdz 3,24), anioł powstrzymał Abrahama, by nie dokonywał zabójstwa swego pierworodnego syna, Izaaka (Rdz 22,11), aniołowie wyprowadzili Lota z Sodomy (Rdz 19,1), anioł uratował Daniela w lwiej jamie (Dn 6,22). W Nowym Testamencie również odnajdujemy fragmenty o posłańcach Bożych: archanioł Gabriel zwiastował narodziny św. Jana Chrzciciela (Łk 1,5 -25) oraz Jezusa Chrystusa (Łk 1,26-38), anioł wyprowadził Apostołów z więzienia (Dz 4,17) i uratował z rąk Heroda św. Piotra (Dz 12,7-20).

Kult Aniołów Stróżów rozwinął się szczególnie w XVII wieku. W 1608 r. papież Paweł V pozwolił by Święto Aniołów Stróżów było obchodzone w pierwszy dzień zwykły po św. Michale. Na stałe do kalendarza liturgicznego dla całego Kościoła wprowadził je Klemens X w roku 1670.

W ikonografii Anioł Stróż przedstawiany jest głównie w towarzystwie dziecka, trzymając je za rękę, wybiera on bezpieczną przestrzeń, przeprowadza przez niebezpieczną kładkę wiszącą nad skalnym urwiskiem lub osłania je tarczą.

Modlitwa:
Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie się podobało Bogu i przyniesie pożytek ludziom. Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie i Twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie. Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.

(Modlitwa pochodzi z „Modlitewnika Czcicieli Ojca Pio”.)

Oprac. Anna Pomianek