Wywieśmy flagę!

„Barwa biało-czerwona to nie tylko urzędowa flaga, ale to jest w naszym przekonaniu coś znacznie więcej. To jest tak naprawdę wyraz wiary w to, że potrafimy robić coś wspólnie, potrafimy korzystać z dorobku, tradycji, doświadczeń wspólnoty.” – powiedział Władysław Stasiak.

Niech każdy z nas wywiesi flagę biało – czerwoną jako znak i symbol jedności wszystkich Polaków.

Tak jak wywieszamy flagę na 2 i 3 maja czy w inne święta tak teraz tym bardziej pokażmy naszą narodowość – wywieśmy flagę !