XX Dzień Papieski

Pamiętajmy nie tylko w tym dniu o młodzieży zdolnej i niezamożnej ale starajmy się ich wspierać przez cały czas.

To młodzież jest solą tej ziemi i od niej zależeć będzie nasza przyszłość.