Zakończenie I Synodu Diecezji Gliwickiej

Już w niedzielę 4 listopada 2018 roku odbędzie się uroczyste zakończenie I Synodu Diecezji Gliwickiej i podpisanie dokumentów synodalnych.

Prace Synodu trwały od marca 2017 roku. W niedzielę odbędzie się ostatnia uroczysta sesja synodalna. Przez ten czas uczestnicy Synodu, Komisje Synodalne uchwaliły szereg dokumentów, które służyć będą całej diecezji gliwickiej. Nadal jednak prosimy o modlitwę za uczestników Synodu jak również za cały Kościół naszej Diecezji abyśmy wspólnie przyjęli w każdej parafii zalecenia synodalne i wdrażali je w życie parafii i nasze własne.

Modlitwa za Synod

Modlitwa Adsumus

Oto jesteśmy, Duchu Święty Boże,
choć podlegli ohydzie grzechu,
to jednak gromadzimy się właśnie w Twoje Imię.

Przybądź do nas, pozostań z nami
i racz przeniknąć nasze serca.

Poucz nas, co mamy czynić, dokąd mamy podążać
i ukaż, co powinniśmy rozstrzygnąć,
abyśmy z Twoją pomocą mogli się Tobie we wszystkim podobać.

Ty sam bądź doradcą i sprawcą naszych decyzji, bo tylko Ty
wraz z Bogiem Ojcem i Jego Synem pełne chwały masz Imię.

Ty, który w najwyższej równości znajdujesz upodobanie,
nie dozwól, abyśmy stali się burzycielami sprawiedliwości.

Niech niewiedza nie zwodzi nas na manowce,
niech nie odmienia nas ludzka przychylność,
a wzgląd na godności czy na osoby niech nas nie deprawuje.

Ty zaś złącz nas ze sobą skutecznie darem Twojej wyjątkowej łaski,
abyśmy byli jedno w Tobie i w niczym nie oddalili się od prawdy;
skoro zebraliśmy się w Twoje Imię,
niech tak we wszystkim przestrzegamy sprawiedliwości,
kierując się ponadto pobożnością,
aby teraz nasze postanowienia w niczym nie sprzeciwiały się Tobie
i abyśmy w przyszłości osiągnęli wieczną nagrodę za dobre dzieła.

Amen.

(przekład: ks. Adam Tondera)

Odmówienie modlitwy związane jest z odpustem cząstkowym, jeśli odmawia się ją na początku/końcu dnia, obowiązków bądź posiłku.