Rocznica poświęcenia kościoła parafialnego

W niedzielę 22 września obchodzimy tzw. Kiermasz czyli rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego. naszą Świątynię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa pobłogosławił 22 września 1946 roku ks. dziekan Józef Dwucet z Lublińca.

Obecnie obchodzimy 73 rocznicę jej poświęcenia. czyli nasz kościół, który był nazwanym „tymczasowy” ma już 73 lata. Teraz budujemy nowy kościół i mamy nadzieję, że już w krótkim czasie będziemy mogli uczestniczyć w mszach świętych w nowej świątyni.