Nasza nowa świątynia

Chcesz wesprzeć budowę kościoła każda wpłata zbliża nas do jej powstania.

Numery kont bankowych.

Bank PKO BP S.A.

Numer konta złotówkowego : 32 1020 1664 0000 3102 0517 5072

Numer konta walutowego : 10 1020 1664 0000 3102 0517 5080

Wpłat można dokonywać nadal na konto o numerze 61 8288 1014 5001 0133 2102 0001.

Za każdą ofiarę składamy podziękowania, pozwoli nam to na realizację inwestycji, która służyć będzie całej naszej społeczności. Postępy z prac przy budowie kościoła będziemy na bieżąco przekazywać poprzez stronę internetową. Chcielibyśmy, abyście byli z nami i wspólnie budowali naszą nową świątynię.

Zdjęcia z wizualizacją nowego kościoła.