Błogosławieństwo stołu w Niedzielę Zmartwychwstania

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU  PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM  

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO PROPOZYCJA WG KSIĘGI „OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW”1 

Przed  rozpoczęciem  obrzędu  można zaśpiewać  pieśń  wielkanocną,  np.  „Zwycięzca  śmierci„. 

 

AKLAMACJA WIELKANOCNA 

  1. Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:  Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy odpowiadają:    Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

CZYTANIE 

  1. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.  

1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie,  taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 

Albo: 

Mt 6,31-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie:  co  będziemy  jeść?  co  będziemy  pić?  Przecież  Ojciec  wasz  niebieski  wie,  że  tego  wszystkiego potrzebujecie.  Starajcie  się  naprzód  o  królestwo  Boga  i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. 

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

 

  1. Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:  Módlmy się:

Z  radością  wysławiamy  Ciebie,  Panie  Jezu  Chryste,  który  po  swoim  zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy  z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy  Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz  i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen

 

 

PO POSIŁKU 

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:  Uczniowie poznali Pana. Alleluja. 

Wszyscy:  Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

MODLITWA 

Ojciec rodziny lub przewodniczący: Módlmy się. 

Boże,  źródło  życia,  napełnij  nasze  serca  paschalną  radością  i  podobnie  jak  dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie,  które  wysłużył  nam  Chrystus  przez  swoją  śmierć  i  zmartwychwstanie  i  w  swoim  miłosierdziu  nam  go  udzielił.  Który  żyje  i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. „Otrzyjcie już łzy płaczący„.

 

1Obrzędy błogosławieństw 2, Katowice 2010, s. 257nn.