Należy o tym pamiętać

19 listopada 2013 roku zmarła Marianna Popiełuszko.

„Nikogo nie osądzam, śmierci niczyjej nie żądam. Pan Bóg sam kiedyś osądzi. Ile trzeba, tyle mordercy będą musieli odpokutować.

Niech im Pan Jezus daruje. Najbardziej bym się cieszyła, żeby się nawrócili.