W nowy rok liturgiczny w nowej świątyni

Kończy się rok liturgiczny … kończy się też pewien czas w naszej parafii … po 75 latach nasza świątynia dekretem ks. biskupa przestanie pełnić funkcję sakralną.

Od 5 lat budowana nowa świątynia zacznie pełnić rolę nowego kościoła naszej parafii. Wiele emocji pozostanie w naszych sercach: chrzty komunie, śluby i pogrzeby … każdy z nas ma wiele wspomnień związanych z „starym kościołem”. Teraz już w nowym będziemy przeżywać kolejne święta, uroczystości i osobiste chwile.

Dziękujmy Panu za nas – parafian, księży którzy przez te 75 lat służyli Bogu i nam w parafii oraz dziękujmy za powołania, które z naszej parafii mogły pójść w świat.

TE DEUM LAUDAMUS …