Uczestniczę we wspólnocie Kościoła

3 grudnia 2023 roku w Kościele w Polsce rozpoczął się nowy rok duszpasterski oraz realizacja programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2023/ 2024 pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Program ma pobudzić do refleksji nad własnym uczestnictwem we wspólnocie Kościoła oraz zainspirować do większego i pełniejszego zaangażowania.

„Jeśli myślimy, że naszym pierwszym celem jest ewangelizacja, czyli pozyskanie tych, którzy z Kościoła odeszli, albo czują dystans, bez inwestowania w tych, którzy go tworzą, bez inwestowania w naszą wiarę i w relację z Jezusem, wtedy te działania ewangelizacyjne nie przyniosą pożądanego skutku” – mówił bp Waldemar Musioł podczas prezentacji nowego programu duszpasterskiego na rok 2023/2024 zatytułowanego „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Założenie programu zostały przedstawione podczas spotkania w Warszawie, w którym wzięli udział krajowi duszpasterze środowisk specjalistycznych oraz przedstawiciele Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich oraz Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Biskup opolski Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski w wystąpieniu on-line przedstawił 15 czerwca w Warszawie założenia nowego programu. Zaznaczył, że nowy program ma pomóc „w postawieniu pierwszych kroków ku odnowie Kościoła”. Przypomniał, że celem jest „odnowa zbawczej wspólnoty Kościoła, czyli takie budowanie wspólnoty Kościoła, by służyła zbawieniu ludzi”. Biskup przywołał tu słowa abp. Alfonsa Nossola, który upominał, że „Kościół, który nie służy zbawieniu, służy do niczego”.

Hasło programu „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” ma na celu zwrócenie uwagi przede wszystkim na potrzebę ożywienia Kościoła w codzienności wspólnoty oraz zdynamizowanie wiernych do świadomego uczestnictwa w życiu i misji Kościoła, zauważył.

Biskup Czaja przestrzegał, że „nie będzie odnowy Kościoła bez otwarcia na słowo Boże i przyjmowania sakramentów. To jest absolutne źródło odnowy” – dodał.

Podstawową sprawą, zaznaczył przewodniczący Komisji Duszpasterskiej, jest najpierw obudzenie żywej wiary w sercach wiernych, następnie uznanie potrzeby urzędów w Kościele – „nie będzie stołu słowa i sakramentów bez kapłaństwa”, dodał. Z troską omówił pojawiający się problem nieuznawania autorytetu papieża przez środowiska katolickie: „Konstytutywnym elementem Kościoła jest uznawanie autorytetu papieża, niestety wiele osób podważa nauczanie papieża”. Biskup Czaja zaznaczył, że można czasem nie zgadzać się z pewnymi wypowiedziami papieża, można polemizować, ale nie można podważać jego autorytetu jako następcy św. Piotra.

Jeżeli chcesz zapoznać się z materiałami przygotowanymi przez Komisję Episkopatu Polski – kliknij TUTAJ